پلن های قیمت گذاری
خدمات دیجیتال مارکتینگ

ما به شما کمک می کنیم تا کت و شلوار کسب و کارتان را آماده کنید.
شما میتوانید از یکی از طرح های زیر استفاده کنید.
برنزی
1.500.000تومان
به صورت ماهانه
تحلیل پیج رقبا
طراحی و ارائه مدیا پلن
طراحی گرید اختصاصی پیج
تولید محتوای متنی (15 عدد)
تولید محتوای گرافیکی (15 عدد)
تولید تیزر (1 عدد)
تولید ویدئو (5 عدد)
بارگذاری پست و استوری
ارائه گزارش ماهانه
شروع کنید
نقره ای
3.900.000تومان
به صورت ماهانه
تحلیل پیج رقبا
مشاوره تخصصی و جلسات هفتگی
طراحی و ارائه مدیا پلن
طراحی گرید اختصاصی پیج
تولید محتوای متنی (25 عدد)
تولید محتوای گرافیکی (25 عدد)
پاسخ دهی به کامنت و دایرکت
تولید تیزر (2 عدد)
تولید موشن گرافیک (1 عدد)
عکاسی صنعتی (1 آفیش)
فیلمبرداری صنعتی و استودیو (1 آفیش)
تولید ویدئو (10 عدد)
طراحی کمپین و مسابقه
بارگذاری پست و استوری
ارائه گزارش ماهانه
شروع کنید
طلایی
5.900.000تومان
به صورت ماهانه
تحلیل پیج رقبا
مشاوره تخصصی و جلسات هفتگی
طراحی و ارائه مدیا پلن
طراحی گرید اختصاصی پیج
تولید محتوای متنی (50 عدد)
تولید محتوای گرافیکی (50 عدد)
پاسخ دهی به کامنت و دایرکت
تولید تیزر (3 عدد)
تولید موشن گرافیک (2 عدد)
عکاسی صنعتی (1 آفیش)
فیلمبرداری صنعتی و استودیو (2 آفیش)
تولید ویدئو (15 عدد)
طراحی کمپین و مسابقه
بارگذاری پست و استوری
ارائه گزارش ماهانه
شروع کنید
الماسی
8.900.000تومان
به صورت ماهانه
تحلیل پیج رقبا
مشاوره تخصصی و جلسات هفتگی
طراحی و ارائه مدیا پلن
طراحی گرید اختصاصی پیج
تولید محتوای متنی (80 عدد)
تولید محتوای گرافیکی (80 عدد)
پاسخ دهی به کامنت و دایرکت
تولید تیزر (6 عدد)
تولید موشن گرافیک (4 عدد)
عکاسی صنعتی (2 آفیش)
فیلمبرداری صنعتی و استودیو (4 آفیش)
تولید ویدئو (25 عدد)
طراحی کمپین و مسابقه
بارگذاری پست و استوری
ارائه گزارش ماهانه
مشاوره رایگان